Notte e giorno (dentro, fuori)

Stoneware,thrown,oxides, glazes,
cm H22xW18x29