Notte e girono (dentro, fuori)

Stoneware,thrown, oxides, glazes
cm H22xW18x29