Notte e giorno (dentro, fuori)

Stoneware,thrown,oxides, glazes
cm H22xW18x29